Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISSN 0083-4513

up