e-Scripta Romanica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 2392-0718

up