Textus et Studia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 0860-0805

up