International Entrepreneurship Review

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISSN 2658-1841

up