Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISSN 1234-1533

up