Biuletyn Historii Sztuki
Tom 13 ( 1951), Nr 2-3

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry