Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego