Biuletyn Historii Sztuki
Tom 60 (1998)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry