Walka o wpływy polityczne w związkach zawodowych w 1947 r. na przykładzie województwa krakowskiego

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 20 (2007) s. 115-136
Tomasz Skrzyński

 

do góry