"Das Abkommen von München 1938", Praha 1968 : [recenzja]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 6 (1970) s. 274-275
Wiesław Balcerak

 

do góry