"Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920", P. Łossowski, Warszawa 1966 : [recenzja]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 3 (1967) s. 282-286
Wiesław Balcerak , Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry