Etapy realizacji dekretu trydenckiego «Cum adolescentium aetas» w diecezji przemyskiej okresu nowożytnego

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 21 (2009) s. 39-44
Rafał Czupryk

 

do góry