Gdański pas kontuszowy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Tom 6 (1999) s. 161-165
Beata Sztyber

 

do góry