Władysław Byrka - pierwszy kierownik Ministerstwa Skarbu II Rzeczypospolitej

Studia Historyczne, Tom 19, Numer 3 (1976) s. 395-410
Zbigniew Landau

 

do góry