Polityka muzyczna małych dworów : poszukiwanie autonomii i rywalizacja w cieniu wielkich ośrodków na przykładzie Weimaru i Sondershausen

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 51, Numer 3 (202) (2006) s. 27-66
Helen Geyer

 

do góry