Nad rocznikami pism galicyjskich z lat 1861-1865

Studia Historyczne, Tom 19, Numer 3 (1976) s. 447-456
Eligiusz Kozłowski , Kazimierz Olszański (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Kazimierz Olszański ,Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego ,Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975

 

do góry