Język i świat

Przegląd Humanistyczny, Tom 41, Numer 2 (341) (1997) s. 99-101
Jacek Juliusz Jadacki

 

do góry