Profesor Marian Morelowski

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 24, Numer 3/4 (1962) s. 239
Michał Walicki

 

do góry