Heurystyka informacyjna : "modus faciendi" w procesie wyszukiwania informacji

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 12 (2005) s. 143-151
Stanisława Kurek-Kokocińska

 

do góry