Problematyka bezpieczeństwa publicznego w pracach Polskiego Państwa Podziemnego

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 7 (1999) s. 155-162
Grzegorz Górski , Janusz Marszalec (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Janusz Marszalec ,Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powataniu Warszawskim ,Warszawa 1999

 

do góry