Jasielskie chłopskie pismo literackie - "Wieś - Jej Pieśń"

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 21 (2009) s. 95-102
Stanisław Kawiorski

 

do góry