Księdza Józefa Paulina "Projekt" ograniczenia poddaństwa chłopów w Polsce

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 4 (1996) s. 248-260
Tomasz Opas

 

do góry