Prace Historyczno-Archiwalne
Tom 4 (1996)


Archiwum Państwowe w Rzeszowie
ISSN 1231-3335

do góry