Osiemnastowiecze dramma per musica i rola weneckiego oratorium

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 48, Numer 1 (188) (2003) s. 3-17
Helen Geyer

 

do góry