"Tomasz Makowski sztycharz i kartograf Nieświeski", Jan Jakubowski, Warszawa, 1923 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 2 (1923) s. 279-280
Kazimierz Chodynicki , Jan Jakubowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry