"Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolitej, część I, Granica moskiewska w epoce Jagiellońskiej", Jan Natanson-Leski, Lwów-Warszawa, 1922 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1 (1923) s. 102-103
Antoni Prochaska , Jan Natanson Leski (aut. dzieła rec.)

 

do góry