Rola zasad dedukcjonizmu i indukcjonizmu w kosmologii przyrodniczej

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 12 (1980) s. 81-136
Józef Życiński

 

do góry