"Das Strafrecht des Litauischen Status, II Teil", Gregor Wirschubski, (odb. z "Monatsschrift fur Kriminalpsychologie", XXVI), Heidelberg 1935, s. 205-223 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 12 (1937) s. 604-606
Juljusz Bardach , Gregor Wirschubski (aut. dzieła rec.)

 

do góry