Karyna Wierzbicka-Michalska, "Teatr warszawski za Sasów", Wrocław 1964 : [recenzja]

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 14, Numer 1 (53) (1965) s. 102-107
Mieczysław Klimowicz , Karyna Wierzbicka (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Karyna Wierzbicka-Michalska ,Teatr warszawski za Sasów ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1964

 

do góry