Stanowisko ZSRR wobec kształtu terytorialnego i oblicza politycznego Polski w latach 1944-1945 : w świetle źródeł

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 1 (1996) s. 33-51
Ryszard Sudziński

 

do góry