Ogólnopolska sesja regionalna PTH (Przemyśl, 26-27 IX 1975)

Studia Historyczne, Tom 19, Numer 3 (1976) s. 479-480
Czesław Michalski

 

do góry