O problemie ofiary

Kwartalnik Filmowy, Tom 17/18, Numer 9-10(69-70) (1995/1996) s. 311, 67-76
Jefim Lewin

 

do góry