Kwartalnik Filmowy

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

up