Od wspomnienia do snu: trzeci komentarz do Bergsona (2)

Kwartalnik Filmowy, Tom 16, Numer 4 (64) (1993/1994) s. 4-14
Gilles Deleuze , Francine Blusztajn (tł.)

 

do góry