Catholic higher education in Poland 1948-1956 : (an outline of the research issues)

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom Vol. I (2000) s. 85-97
Leszek Zygner

 

do góry