The system of staff nomenklatura in Poland in the years 1950-1970

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom Vol. I (2000) s. 19-40
Andrzej Paczkowski

 

do góry