Organizacja Todta w budowie systemu niemieckich fortyfikacji na terenie Norwegii w okresie II wojny światowej

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 4 (1998) s. 77-89
Emilia Denkiewicz-Szczepaniak

 

do góry