O procesach o czary w "Prusach Brandenburskich"

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 20 (2007) s. 291-302
Stanisław Salmonowicz , Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jacek Wijaczka ,Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI - XVIII wieku ,Toruń 2007

 

do góry