Źródła do dziejów książki i czasopiśmiennictwa w Królestwie Polskim (1867-1915) w zespołach kancelarii gubernatorów na przykładzie Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 13 (2006) s. 3-20
Jacek Walicki

 

do góry