Z pierwszego okresu rewolucji i wojny domowej w Rosji (marzec 1917 r. - marzec 1918 r.)

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 3 (1967) s. 28-49
Romuald Wojna

 

do góry