Instrukcje syndyków gdańskich w sprawach rozpoznawanych przed sądami zadwornymi (od końca XVI do początku XVIII w.)

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 37, Numer 2 (1985) s. 187-206
Zygfryd Rymaszewski

 

do góry