Oglądając "Pannę Julię" Alfa Sjöberga

Kwartalnik Filmowy, Tom 23, Numer 39-40(99-100) (2002) s. 138-150, 368
Tadeusz Szczepański

 

do góry