Wiktor Weintraub : barok i romantyzm

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 5 (152) (1978) s. 162-165
Marek Prejs , Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Wiktor Weintraub ,Od Reja do Boya ,Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy 1977

 

do góry