Służba Gustawa Orlicz-Dreszera w kawalerii legionowej

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 3 (1997) s. 97-114
Przemysław Olstowski

 

do góry