[W tomie I "Studiów z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej" ukazał się...]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 3 (1967) s. 296-297
Ryszard Bender

 

do góry