"Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich : (Ze wstępem o rodzinie Zbaraskich, życiorysem wojewody bracławskiego)", Wanda Dobrowolska, Nakładem Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyśle z zasiłku Wydziału Nauki M. W. R. i O. P. 1926 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 13 (1927) s. 468-469
Kazimierz Chodynicki , Wanda Dobrowolska (aut. dzieła rec.)

 

do góry