"Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku. I część północna; skala 1: 1,600 000. Objaśnienie do mapy. Atlas historyczny Polski", Jan Jakubowski : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 13 (1927) s. 466-467
Kazimierz Chodynicki , Jan Jakubowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry