"Rok 1863 - wyrok śmierci", Wacław Studnicki, Wileńskie źródła archiwalne wydane pod redakcją Wacława Studnickiego nakładem i drukiem Ludwika Chomińskiego w Wilnie, Wilno 1923 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 2 (1923) s. 301-305
Stanisław Kościałkowski , Wacław Studnicki (aut. dzieła rec.)

 

do góry