Twórczość Bolesława Prusa w przekładach rosyjskich i w krytyce

Przegląd Humanistyczny, Tom 27, Numer 9/10 (216/217) (1983) s. 209-217
Elena Zaharovna Cybenko

 

do góry