Andy Warhol-Nation, czyli o legendzie założycielskiej i pamięci historycznej Karpatorusinów w Europie Środkowo-Wschodniej

Przegląd Humanistyczny, Tom 56, Numer 6(435) (2012) s. 97-110
Bernadetta Wójtowicz-Huber

 

do góry